869

869

276/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής a

ADS2762016.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»