87

87

156/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ads1562010.pdf

155/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α1/08 ads1552010.pdf

154/2010 – Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7 & 8» a

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7 & 8» ads1542010.pdf

153/2010 – Λήψη απόφασης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της απόφασης Εφετείου 7246/2009 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Κάλχου & Ποσειδώνος Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων a

Λήψη απόφασης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της απόφασης Εφετείου 7246/2009 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Κάλχου & Ποσειδώνος  Ο.Τ. 69, 70 περιοχής Πολυτέκνων ads1532010.pdf

151/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλου σε συνέδριο με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ads1512010.pdf

149/2010 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών a

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση προγράμματος θερινής δημιουργικής