870

870

302/2016 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 1.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14.09.2016 στο θέατρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» a

ADS3022016.pdf

301/2016 – Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας» a

ADS3012016.pdf

299/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο) a

ADS2992016.pdf