88/2011

88/2011

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφωνητικού με το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου στο Δήμο Ιλίου. a

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφωνητικού με το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου στο Δήμο Ιλίου. adsdhkepa882011.pdf