89

89

179/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

178/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε10/09 ads1782010.pdf

177/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Α.Μ. ΟΙΚ10/2009 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Α.Μ.

176/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων» a

Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του   1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης  του  έργου :  «Δημιουργία   πράσινης   διαδρομής  από  το  Πάρκο Περιβαλλοντικής  Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ

175/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 7/2009 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ

173/2010 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/22-4-2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση εργασίας για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» a

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/22-4-2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση εργασίας για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων» ads1732010.pdf

172/2010 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου» ads1722010.pdf