Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Πηγή χρηματοδότησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Προϋπολογισμός: 1.976.819,92 €

 

Περιγραφή Έργου: Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις οριζόντιας σήμανσης-διαγραμμίσεις και προμήθεια εξοπλισμού κατακόρυφης σήμανσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου.

Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από τα εξής δύο (2) υποέργα:

Υποέργο 1 (έργο): Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Υποέργο 2 (προμήθεια): Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου.

Το υποέργο 1 έχει ως βασικό της στόχο τη βελτίωση της αντιληπτότητας των οδηγών και κατ’ επέκταση της οδικής ασφάλειας σε κόμβους και σε οδούς ή τμήματα αυτών με μεγάλους φόρτους οχημάτων και πεζών αλλά και σε κόμβους ευαίσθητων χρηστών (σχολικοί κόμβοι) εντός του οδικού δικτύου του Δήμου. Περιλαμβάνει εργασίες διαγραμμίσεων/ αναδιαγραμμίσεων, τόσο σε κεντρικά όσο και σε μη κεντρικά σημεία της πόλης, όπως σε διαβάσεις πεζών, σε θέσεις διασταυρώσεων οδών, σε διαβάσεις στις εισόδους των σχολικών συγκροτημάτων, σε μεμονωμένες περιπτώσεις κρασπέδων, με σκοπό να γίνονται άμεσα ορατά λόγω αυξημένης επικινδυνότητας της θέσεως τους, αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί με γνώμονα την ασφάλεια των πεζών και την σωστή καθοδήγηση των οδηγών μέσα από τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Τα σημεία παρέμβασης έχουν επιλεγεί με κριτήριο τον αυξημένο φόρτο και την επικινδυνότητά τους  βάσει στοιχείων ατυχημάτων που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος.

Το υποέργο 2 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου (φωτοβολταϊκά συστήματα προειδοποιητικής σήμανσης μιας όψης, ρυθμιστικών και προειδοποιητικών πινακίδων), ρυθμιστικές πινακίδες και πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, κολωνάκια και λοιπό συνοδευτικό εξοπλισμό (σωλήνες στήριξης, καθρέπτες κλπ.).

 

Αναμενόμενα Οφέλη: Η υλοποίηση της παρέμβασης αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια σε κόμβους και σε οδούς ή τμήματα αυτών με μεγάλους φόρτους οχημάτων και πεζών αλλά και σε κόμβους ευαίσθητων χρηστών (σχολικοί κόμβοι) εντός του οδικού δικτύου του Δήμου και ειδικότερα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου, στα οποία, καταγράφονται διαχρονικά τροχαία ατυχήματα. Παράλληλα, θα δημιουργήσει συνθήκες για την ασφαλή και ισότιμη μετακίνηση πεζών, ποδηλάτων και ευάλωτων χρηστών (ΑμεΑ), μειώνοντας την επικινδυνότητα των σημείων παρέμβασης.

Η παρούσα πρόταση έρχεται να υλοποιήσει μέρος των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιλίου, όπως παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικών υποδομών και διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, με μέτρα όπως η βελτίωση κυκλοφοριακών κόμβων και η αναβάθμιση διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.