129/2019 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2019