177/2019 – Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου του έτους 2019

177/2019 – Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου του έτους 2019