215/2019 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2019