041/2013 – Έγκριση αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2013 για τις ανάγκες του ΔΗΚΕΠΑΚΑ»

041/2013 – Έγκριση αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2013 για τις ανάγκες του ΔΗΚΕΠΑΚΑ»