142/2018 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΞΑΝΘΗΣ με Κ.Α. 010320 που βρίσκεται στον O.T. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα

142/2018 – Έγκριση αποζημίωσης τμήματος Κοινοχρήστου Χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΞΑΝΘΗΣ με Κ.Α. 010320 που βρίσκεται στον O.T. 2210 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα