Έγκριση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012

Έγκριση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012