Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες για το έτος 2011.

Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες για το έτος 2011.

Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες για το έτος 2011.

ADSDAO_1322010.pdfa

Έγκριση για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του Δ.Α.Ο. Ιλίου και την καθιέρωση απασχόλησης των εργαζομένων του Δ.Α.Ο. Ιλίου κατά το Σάββατο , την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες για το έτος 2011.