342/2009 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

342/2009 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

ads342.pdfa

342/2009 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a