025/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Έκτακτη προμήθεια – εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»

025/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Έκτακτη προμήθεια – εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»