029/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»

029/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»