031/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

031/2017 – Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»