048/2009 – Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου στις Βρυξέλες από 17 έως 21/02/2009

048/2009 – Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου στις Βρυξέλες από 17 έως 21/02/2009

Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου στις Βρυξέλες από 17 έως 21/02/2009

ads048.pdfa