266/2017 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 550/2017 ποσού 757,27 €