451/2017 – Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής 2143/2017 ποσού 3.060,00€