501/2017 – Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή, συνολικού «4.078,14€»