386/2013 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με θέμα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ»

386/2013 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με θέμα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

386/2013 – Έγκριση διενέργειας, έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης με θέμα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ»