064/2013 – Έγκριση διενέργειας για την υπηρεσία που αφορά την «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»

064/2013 – Έγκριση διενέργειας για την υπηρεσία που αφορά την «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»