001/2014 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου