044/2015 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.313,60 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων