400/2013 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τραγούδια Ελλήνων συνθετών»

400/2013 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τραγούδια Ελλήνων συνθετών»