111/2019 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019» δομημένη σε δυο ομάδες, 1η ομάδα: ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ, 2η ομάδα: Εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2019»

111/2019 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019» δομημένη σε δυο ομάδες, 1η ομάδα: ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ, 2η ομάδα: Εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2019»