319/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία Παρουσίαση θεατρικής παράστασης ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΤΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιλίου την 01.10.2016, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων

319/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία Παρουσίαση θεατρικής παράστασης ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΤΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιλίου την 01.10.2016, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων

319/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία Παρουσίαση θεατρικής παράστασης ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΤΟΥ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιλίου την 01.10.2016, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων