140/2019 – Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»

140/2019 – Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»