043/2013 – Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας»

043/2013 – Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας»