Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) μηχανοκίνητων σαρώθρων

Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) μηχανοκίνητων σαρώθρων

Έγκριση εισηγητικών αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) μηχανοκίνητων σαρώθρων

ade5672010.pdfa