Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού «ΙΛΙΟΝ»»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού «ΙΛΙΟΝ»»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού «ΙΛΙΟΝ»»

ade2702010.pdfa