Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού «ΙΛΙΟΝ»»