18 Μαΐου, 2010

18 Μαΐου, 2010

Έγκριση πίστωσης για τη συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου a

Έγκριση πίστωσης για τη συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού (γραφείων – ερμαρίων – καθισμάτων κλπ) για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου ade2562010.pdf

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» ade2492010.pdf

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων» ade2462010.pdf