Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2009»

ade2792010.pdfa