323/2009 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιβατικών οχημάτων»

323/2009 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιβατικών οχημάτων»

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιβατικών οχημάτων»

ads323.pdfa