151/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την ετήσια προμήθεια βιβλίων του Τμήματος βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου για το έτος 2013

151/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την ετήσια προμήθεια βιβλίων του Τμήματος βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου για το έτος 2013