112/2019 – Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019

112/2019 – Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019