547/2009 – Έγκριση ισολογισμού και της έκθεσης ορκωτών λογιστών της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ για το οικονομικό έτος 2008

547/2009 – Έγκριση ισολογισμού και της έκθεσης ορκωτών λογιστών της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ για το οικονομικό έτος 2008

Έγκριση ισολογισμού και της έκθεσης ορκωτών λογιστών της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ για το οικονομικό έτος 2008

ads547.pdfa