367/2015 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άστεγου κατοίκου Ιλίου