045/2014 – Έγκριση και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πηλού»