544/2009 – Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου