Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οχήματος του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.