Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οχήματος του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οχήματος του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οχήματος του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

adspk752010.pdfa