Έγκριση καταλόγου τίτλων βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, με σκοπό την προμήθεια αυτών για το έτος 2011

Έγκριση καταλόγου τίτλων βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, με σκοπό την προμήθεια αυτών για το έτος 2011

Έγκριση καταλόγου  τίτλων βιβλίων του τμήματος βιβλιοθηκών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, με σκοπό την προμήθεια αυτών για το έτος 2011

adsdhkepa1552011.pdfa