Έγκριση κατανομής του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. απόφασης 14473/8341/2010 απόφασης του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Έγκριση κατανομής του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. απόφασης 14473/8341/2010 απόφασης του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Έγκριση κατανομής του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. απόφασης 14473/8341/2010 απόφασης του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

adspk1392010.pdfa