484/2017 – Έγκριση κόστους εγγραφής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί στις 1-3/12/2017 στο Βόλο

484/2017 – Έγκριση κόστους εγγραφής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί στις 1-3/12/2017 στο Βόλο