419/2013 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(Δ.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

419/2013 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ(Δ.Ε.Κ.Α)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a