Έγκριση μίσθωσης οικήματος, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιοχής Αγίου Νικολάου και έγκριση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, για την παραπάνω μίσθωση

Έγκριση μίσθωσης οικήματος, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιοχής Αγίου Νικολάου και έγκριση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, για την παραπάνω μίσθωση

Έγκριση μίσθωσης οικήματος, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιοχής Αγίου Νικολάου και έγκριση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, για την παραπάνω μίσθωση