197/2011 – Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί της οδού Πίνδου στο Ο.Τ. 965 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

197/2011 – Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί της οδού Πίνδου στο Ο.Τ. 965 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί της οδού Πίνδου στο Ο.Τ. 965 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

ADS1972011.pdfa