235/2018 – Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων στην ιδιοκτησία ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΘΗΒΩΝ και ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ – Ο.Τ. 1199 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ