106/2015 – Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία

106/2015 – Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία

106/2015 – Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης IFAT EURASIA που θα διεξαχθεί στις 16 – 18 Απριλίου 2015 στην Τουρκία